Klinisk evidens for blodvolumenguidede behandlinger

Den refererede forskning er videnskabelig evidens offentliggjort af anerkendte institutioner.

HJERTESVIGT

Måling af blodvolumen kan reducere hyppigheden af hypervolemi i hjertesvigtspatienter og sikre en individualiseret, passende terapi. Forskning viser 52% reduktion i 30 dages genindlæggelse og 84% reduktion i 365 dages dødelighed.

Læs mere>

NYRESYGDOMME

15-30% af alle hæmodialysesessioner resulterer i intradialytisk hypotension (IDH) som en konsekvens af reduktion i blodvolumen og er forbundet med forhøjet dødelighed hos CKD patienter. Målinger af absolut blodvolumen er afgørende for korrekt behandling.

Læs mere>

ANÆMI

Anæmi er almindelig hos patienter med kronisk nyresvigt og andre cirkulationssygdomme, og det er forårsaget af mange forskellige faktorer. Med diagnose og behandlinger af anæmi baseret på blodvolumenmåling kan patienterne sikres bedre og mere effektiv behandling.

Læs mere>