Hvad består blodet af?

Plasma og blodlegemer

Blod består overordnet set af røde og hvide blodceller samt plasma, der er væsken som blodcellerne flyder i. Røde blodceller indeholder hæmagloban, hvilket giver blodets dets røde farve – men vigtigere: it faciliterer transporten af ilt rundt i kroppen. Den totale mængde af hæmaglobinmolekuler i kroppen refereres til hæmegloban massen(Hbmass) De hvide blodeceller har en væsentlig funktion i immunforsvaret, men udgør kun en meget lille del af den totalte blodvolumen (under 1%) Glycose og andre stoffer transporteres i plasmavæsken. Totalt set udgør røde  blodlegemer og plasma den markant største del af blodet.

Forholdet mellem røde blodceller og den totalte blodvolumen referers til som “hæmatokritværdien”. Standard værdier for kvinder er 39.5% og 43.5% for mænd. For en normal, sund mand med en standard blodvolumen på 5 liter blod så vil 2.2 liter være røde blodceller og de resterende 2.8 liter er plasma. Koncentrationen af hæmaglobin i blodet på en lignende voksen vil være omkring 130 gram pr. liter. Hæmatrokrit og hæmaglobinkoncentration er lette at fastlægge ved en rutineundersøgelse men ingen af disse målinger giver nogen information om den totale blodvolumen. Det er vigtigt at forstå af at disse målinger heller ikke giver nogen information om hvorfor hæmetrokritværdien og/eller hæmaglobinkoncentrationen kan have ændret sig over tid.

Derfor er målingen af den totalte blodvolumen af stor væsentligt når man vurderer effektet af en træningsintervention og for behandlingen af en lang række af kritiske sygdomme.

Læs mere om emnet i den følgende videnskabelig litteratur:

Montero D, Lundby C
“Regulation of Red Blood Cell Volume with Exercise Training.”
Comprehensive Physiology, 2018, link