Udregning af blodvolumen

Denne beregner af blodvolumen, plasmavolumen og volumen er røde blodlegemer er baseret på anerkendte estimationsformler hos sunde, voksne personer og repræsenterer nyeste forskning på området. Blodvolumen er også kendt som intravaskulært volumen, og det refererer til volumen af blod i kredsløbssystemet. Et stort antal sygdomme påvirker den intravaskulære blodvolumen. Beregneren inkluderer også estimater for plasmavolumen og volumen af røde blodlegemer.

BlodvolumenberegnerMen

Blodvolumen: 0 ml

Plasmavolumen: 0 ml

Volumen af røde blodlegemer: 0 ml

Women

Blodvolumen: 0 ml

Plasmavolumen: 0 ml

Volumen af røde blodlegemer: 0 ml

Denne blodvolumenberegner er baseret på ny banebrydende forskning af Oberholzer og kolleger (2023). De har for nylig etableret den største referencedatabase af blodvolumenmålinger til dato og dette giver bedre og mere robuste resultater end tidligere. Datasættet inkluderer blodvolumenmålinger fra 689 sunde individer i alderen 10 til 93 år og demonstrerer ydeevnen af Detalo Health-teknologien.

Denne blodvolumenberegner leveres “as-is” og kan ikke bruges til at diagnosticere eller behandle nogen sygdom eller sygdom. Reelle målinger af blodvolumen vil naturligt afvige fra de estimerede værdier.

For Atleter

Mange atleter vil ofte nå meget højere blodvolumener fordi blodmængden udvides ved træning. Derfor er en konkret måling af den totale blodvolumen ved brug af  Detalo blodvolumenmåleren af stor væsentlighed når træningsinterventioner planlægges og gennemføres.

For Patienter

Mange typer af sygdomme påvirker det kardiovaskulære system og påvirker blodvolumen. I mange sygdomstilfælde er fastlæggelse af blodvolumen særdeles upræcis og den behandlende læge er ofte overladt til usikre estimeringsmetoder. Brugen af konkrete kvantitative målinger af den reelle blodvolumen har vist sig at være af meget stor betydning for at øge mængden af positive udfald ved de gennemførte behandlinger.

Automatiseret måling af blodvolumen i mennesker

Detalos apparater måler automatisk blodvolumen, mægden af røde blodlegemer samt plasmavolumen på mindre en 15 minutter. Processen er hurtig og præcis og er er den eneste af sin slags i verden.

Detalo Performance enheden er beregnet til brug for atleter med henblik på at kunne måle performanceforbedringer i forbindelse med træning.

Detalo Clinical er beregnet til brug for patienter og er CE mærket medicinsk udstyr.