Loading...

Udregning af blodvolumen

Denne blodvolumen-beregner er baseret på velkendte estimeringsformler for blodvolumen i sunde, voksne mennesker.

For Atleter

Mange atleter vil ofte nå meget højere blodvolumener fordi blodmængden udvides ved træning. Derfor er en konkret måling af den totale blodvolumen ved brug af  Detalo blodvolumenmåleren af stor væsentlighed når træningsinterventioner planlægges og gennemføres.

For Patienter

Mange typer af sygdomme påvirker det kardiovaskulære system og påvirker blodvolumen. I mange sygdomstilfælde er fastlæggelse af blodvolumen særdeles upræcis og den behandlende læge er ofte overladt til usikre estimeringsmetoder. Brugen af konkrete kvantitative målinger af den reelle blodvolumen har vist sig at være af meget stor betydning for at øge mængden af positive udfald ved de gennemførte behandlinger.

Vigtig information – Disclaimer

Denne blodvolumen beregner leveres som rent eksempel og til demonstrationsbrug. Beregningerne kan ikke bruges til at diagnosticere eller behandle sygdomme. Beregneren leverer en estimering af blodvolumen for normale sunde voksne baseret på den kendte Nadler formel. Den korrekte blodvolumen i et givent menneske vil næste altid afvige fra de estimerede værdier. Estimeringen af blodvolumen i forbindelse med enhver form for sygdom er ikke mulig og kan ikke baseres på disse beregninger.

Automatiseret måling af blodvolumen i mennesker

Detalos apparater måler automatisk blodvolumen, mægden af røde blodlegemer samt plasmavolumen på mindre en 15 minutter. Processen er hurtig og præcis og er er den eneste af sin slags i verden.

Detalo Performance enheden er beregnet til brug for atleter med henblik på at kunne måle performanceforbedringer i forbindelse med træning.

Detalo Clinical er under udvikling på nuværende tidspunkt og den medicisnke certificering er i gang. Forventes til salg i 2020.