Måling af blodvolumen

Detalos blodvolumenmålere måler automatisk blodvolumen, mængden af røde blodlegemer samt plasmavolumen på mindre en 15 minutter. Processen er hurtig,  præcis og er er den eneste af sin slags i verden.

Detalo Performance enheden er beregnet til brug for atleter med henblik på at kunne måle performanceforbedringer i forbindelse med træning.

Detalo Clinical er under udvikling på nuværende tidspunkt og den medicinske certificering er i gang. Forventes til salg i 2021. Den medicinske udgave er tiltænkt læger i forbindelse med behandlingen af hjertesvigt, blodsydomme, nyrepatienter i dialyse samt patienter på intensivafdelinger.

Måling af blodvolumen kan redde menneskeliv

2018 forskning fra Dr. Strobeck et al. publiceret i  “Journal of American College of Cardiology”, indikerer at blodvolumen styret behandling af patienter med hjertesvigt kan reducere dødelighed og genindlæggelser signifikant.

Ifølge studiet så har behandlingsstrategieerne for indlagte patienter med hjertesvigt været baseret på en klinisk vurdering af volumenstatus som ofte har vist sig at være inakkurat. Studiet indikerer at en korrekt kvantificering af den totale blodvolumen kan have afgørende betydning for den behandlende læges muligheder for at træffe korrekte beslutninger

I studiet tilrettelagde den behandlende læge hjertepatienternes behandling ud fra målingerne af blodmængde og resultaterne var overbevisende:

0%
reduktion af 30 dages dødelighed
0%
reduktion af 365-dags dødeligheden
0%
reduktion i genindlæggelser

“Heart Failure Outcomes With Volume-Guided Management” by John E. Strobeck et. al, 2018 (link)

Læs mere i den engelske sektion blood volume guided treatment of cardiovascular disease.