Hvad er en blodvolumentest?

Hvad måles i en blodvolumentest?

En blodvolumentest er en klinisk procedure, der bruges til at måle den totale mængde blod i kroppen. Testen bruges også til at bestemme mægden af blodplasma og/eller mængden af røde blodlegemer og er derfor også kendt som en plasmavolumen-test eller hæmaglobinvolumen-test.

I klinisk sammehæng bruges også termen “intravaskulær volumenstatus”. En vurdering af denne kan give kritisk information om behandlingen af patienter på intensiv-afdelinger eller til behandlingen af akut hjertesvigt eller nyresygdomme.

Hvorfor udføre en blodvolumentest?

Blodvolumen-testen hjælper læger med at bestemme årsagen til symptomer som hypovolemi, hupervolemi, anæmi eller polycytæmi.

Resultatet af en blodvolumen-test hjælper til planlægningen af en effektiv blodvolumen guidet behandling. I tilfælde af akut hjersvigt, nyresygdomme, hypertension, chok eller for intensivpatiener, der lider af akut blodtab, er blodvolumen-guidet behandling videnskabeligt forbundet med bedre kliniske resultater.

Blodvolumen-testen bruges også af atleter til at bestemme mængden af hæmaglobin i blodet, som en indikator for deres aerobiske kapacitet.

Udførelse af en blodvolumentest med CO rebreathing

Brugen af traditionelle radioaktive metoder til måling af blodvolumen kan let take 2-4 timer og er ganske arbejdskrævende. Brugen af CO-rebreathing er til gengæld hurtig og leverer samme præcision som andre metoder. Den korteste version af den CO baserede blodvolumen-test kan udføres på lidt over 10 minutter.

I klinisk sammenhæng kræver brugen af CO re-rebeathing ikke noget specialiseret udstyr eller specialuddannet personale. Det eneste krav, udover en automatiseret CO-rebreather som fx. Detalo Performance™, er en standard blodgasanalysator og udstyr for at udføre almindelige blodprøver.

Detalo Performance used in a clinical setting
Detalo Performance in Clinical Setting

Måling af blodvolumen i mennesker

Måler automatisk blodvolumen, mægden af røde blodlegemer samt plasmavolumen på mindre en 15 minutter. Processen er hurtig og præcis og er er den eneste af sin slags i verden.

Detalo Performance enheden er beregnet til brug for atleter med henblik på at kunne måle performanceforbedringer i forbindelse med træning.

Detalo Clinical er under udvikling på nuværende tidspunkt og den medicisnke certificering er i gang. Forventes til salg i 2021.