Produkter til måling af blodvolumen

Måling af blodvolumen på 15 minutter

Detalo Clinical er medicinsk udstyr til måling af blodvolumen,  hæmoglobinmasse, volumen af røde blodlegemers og plasmavolumen hos mennesker på en hurtig, sikker og præcis måde.

Udstyret er CE-certificeret (MDR) og anvendes til rutinemæssig vurdering af blodvolumen i normale kliniske sammenhænge og kræver intet særligt udstyr. Enheden giver sundhedspersonale mulighed for at afgøre om en patienter er hypo- eller hypervolemiske eller til at skelne mellem almindelig anæmi og fortyndingsanæmi. Det medicinske udstyr kan hjælpe klinikere med at følge og  evaluere effekten af en behandling, der har haft til hensigt at ændre eller påvirke blodvolumen.

Detalo Performance in Clinical Setting