Detalo Clinical™ – CE Godkendt medicinsk udstyr til måling af blodvolumen

Medicinsk udstyr til måling af blodvolumen

Blodvolumen er en vigtig parameter i behandlingen af flere store sygdomme såsom hjertesvigt og nyresygdomme. Klinisk evidens viser betydelige forbedringer i patientresultater, hvis behandling baseres på blodvolumenstatus. Detalo Clinical™ er CE-certificeret (MDR) medicinsk udstyr, der muliggør rutinemæssig måling af blodvolumen i normale kliniske sammenhænge.

Detalo Clinical Blood Volume Analyser

Kliniske fordele

Detalo Clinical gør det let og hurtigt at bestemme intravaskulær volumenstatus, der kan tjene som input til patientbehandling:

  • Afgøre om en patient er hypovolemisk eller hypervolemisk.
  • Afgøre om anæmi er relateret til en reduktion i volumen af røde blodlegemers, øget plasmavolumen eller en kombination af begge.
  • Afgøre og følge effekten af en behandling, der har til hensigt at ændre blodvolumen.

Intended use

Detalo Clinical er medicinsk udstyr, der kvantificerer hæmoglobinmasse, røde blodlegemers volumen, plasmavolumen og totalt blodvolumen hos patienter med kronisk nyresvigt (CKD). Formålet er at afgøre, om anæmi hos CKD-patienter skyldes et reduceret volumen af røde blodlegemer, en øget plasmavolumen eller en kombination af begge. Det kvantificerede blodvolumen kan også bruges til at afgøre, om en CKD-patient er hyper- eller hypovolemisk, dvs. har for lidt eller for meget totalt blodvolumen. Denne information kan bruges til at guide behandlingen specifikt mod anæmiens patologi og hyper- eller hypovolæmi.

Performance

Detalo Clinical er hurtig at bruge, måler lige så godt som andre teknologier til måling af blodvolumen. Udstyret har ent høj præcision ved gentagne målinger over en kort periode:

  • Kan detektere en ændring i blodvolumen eller hæmoglobinmasse på 5%.
  • Kan udføre gentagne målinger af blodvolumen eller hæmoglobinmasse, der afviger mindre end 5% fra hinanden.
  • Målte værdier af blodvolumen er sammenlignelige med dem, der opnås med den kendte radioaktive sporstofsmetode.
  • Kan fuldføre måleproceduren og levere resultater inden for 15 minutter.

CE Certified Medical Device (MDR)

Detalo Clinical er blevet certificeret i henhold til følgende standarder for medicinsk udstyr:

  • IEC 60601-1 (Medical Electrical Equipment – Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance) gælder for grundlæggende sikkerhed og essentiel performance for medicinsk elektrisk udstyr.
  • IEC 62304 (Medical device software — Software life cycle processes) med krav til den medicinske softwareudviklings livscyklusprocesser

Måling af blodvolumen på 15 minutter

Detalo Clinical er medicinsk udstyr til måling af blodvolumen,  hæmoglobinmasse, volumen af røde blodlegemers og plasmavolumen hos mennesker på en hurtig, sikker og præcis måde.

Udstyret er CE-certificeret (MDR) og anvendes til rutinemæssig vurdering af blodvolumen i normale kliniske sammenhænge og kræver intet særligt udstyr. Enheden giver sundhedspersonale mulighed for at afgøre om en patienter er hypo- eller hypervolemiske eller til at skelne mellem almindelig anæmi og fortyndingsanæmi. Det medicinske udstyr kan hjælpe klinikere med at følge og  evaluere effekten af en behandling, der har haft til hensigt at ændre eller påvirke blodvolumen.

Detalo Performance in Clinical Setting